HOME > 사업실적 > 통합관리시스템

통합관리시스템

통합관리시스템

필봉초외3교 BTL

관리건물명 필봉초외3교 BTL
위치 경기도 오산시
세부내용 - 종류 : 교육연구시설

- SPC : 오산파랑새학당(주)

- 관리면적

1. 필봉초 : 8,017㎡

2. 매홀중 : 9,844.45㎡

3. 세마중 : 8,314.99㎡

4. 세마고 : 12,527.93㎡

통합관리시스템 현황                                                                                          

  • 광덕중외3교 BTL
  • 수원가온초외2교 BTL
  • 수주고외3교 BTL
  • 신상계초외4교 BTL
  • 안곡고외4교 BTL
  • 예봉초외3교 BTL
  • 공군원주충주 관사 및 병영시설 BTL
  • 육군인제합강 관사 및 병영시설 BTL
  • 춘천고외16교 BTL

1 2 3