HOME > 사업실적 > 건물관리

건물관리

건물관리

우림보보카운티아셈

관리건물명 우림보보카운티아셈
위치 서울 강남구
세부내용 - 용도 : 오피스텔 / 근린생활시설

- 연면적 : 9,171 ㎡

- 건축규모 : 지하 6층~지상 15층

건물관리 현황                                                                                                   

  • 역삼2 우정에쉐르
  • 역삼1 우정에쉐르
  • 진미파라곤
  • 성동삼성 쉐르빌
  • RAMODO
  • 청계천 대성스카이렉스Ⅰ
  • 청계천 대성스카이렉스Ⅱ
  • 한일 써너스빌
  • 용산 국민임대주택 홍보관

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10